Rokotevalmistaja pimitti tutkimustuloksia kaupallisen edun nimissä

Suomeen Pandemrix-sikainfluenssarokotetta toimittanut lääkeyhtiö GlaxoSmithKline on ohjeistanut työntekijöitään olemaan hiljaa valmistamansa mielialalääkkeen tutkimustuloksista “kaupallisten vahinkojen minimoimiseksi”.

Lääkeyhtiön vuosina 1993 – 1996 tekemät tutkimukset osoittivat, ettei paroksetiini-nimisestä mielialalääkkeestä ollut sen vakavista sivuvaikutuksista huolimatta todistettua hyötyä lasten tai nuorten hoidossa. Tutkimuksissa käytetty lumelääke, joka sisälsi pelkkää sokeria, todettiin vaikutuksiltaan jopa tehokkaammaksi kuin paroksetiini.

Lääkettä valmistanut GlaxoSmithKline kielsi työntekijöitään olemaan kertomatta tutkimustuloksista julkisuuteen. Yhtiön sisäisessä ohjeessa kieltoa perusteltiin työntekijöille “kaupallisten vahinkojen minimoimisella”. Kiellon ansiosta yhtiö pystyi jatkamaan tehottoman, mutta vakavia sivuvaikutuksia aiheuttavan lääkkeen myyntiä lapsille ja nuorille. Vasta vuonna 2003 Britannian lääkeviranomainen MHRA sai tiedon tutkimustuloksista, ja ohjeisti lääkäreitä, ettei heidän tule määrätä paroksetiinia alle 18-vuotiaille. Useat valtiot, mukaanlukien Yhdysvallat, Ranska ja Irlanti seurasivat nopeasti perässä ja kielsivät GlaxoSmithKlinen valmistaman lääkkeen alle 18-vuotiailta.

Mikä paroksetiini?

Paroksetiini on niin sanottu selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä eli SSRI, jota käytetään muun muassa masennuksen, sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön hoitoon. Euroopassa paroksetiinia myydään kauppanimellä Seroxat.

Paroksetiini aiheuttaa sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Kuopion yliopiston vuonna 2006 julkaisemassa tutkimuksessa SSRI-lääkkeiden todettiin lisäävän itsemurhayrityksiä jopa 40 prosentilla. SSRI-lääkeaineista erityisesti paroksetiinin todettiin lisäävän kuoleman riskiä 10 – 19 -vuotiailla nuorilla. SSRI-lääkkeitä määrätään kuitenkin potilaille, koska niistä katsotaan olevan enemmän hyötyä sairauden hoidossa kuin mahdollisista sivuvaikutuksista on haittaa. Suomessa Seroxatia ei nykyisin suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa.

Seroxat-lääkkeen käyttöohjeet kertovat sen haittavaikutuksista alle 18-vuotiailla:

“Seroxatia ei pitäisi antaa lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Lisäksi alle 18-vuotiailla potilailla on suurempi haittavaikutusten, kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuutta, vastustavaa käyttäytymistä ja vihaa), kun he käyttävät Seroxatia. Jos lääkärisi on määrännyt Sinulle (tai lapsellesi) Seroxatia ja haluat keskustella lääkkeen käytöstä, palaa lääkärisi luo. Ota yhteys lääkäriin, jos jokin mainituista oireista kehittyy tai pahenee, kun käytät (tai lapsesi käyttää) Seroxatia. Seroxatin pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu.”

“Tutkittaessa Seroxatia alle 18-vuotiailla yleisiä haittavaikutuksia, joita oli alle yhdellä kymmenestä lapsesta/nuoresta, olivat: itsemurha-ajatusten ja –yritysten lisääntyminen, itsensä tahallinen vahingoittaminen, vihamielinen, aggressiivinen tai epäystävällinen käytös, ruokahaluttomuus, vapina, poikkeava hikoilu, hyperaktiivisuus, levottomuus, tunnetilojen muutokset (mukaan lukien itkeminen ja mielialanvaihtelut). Näissä tutkimuksissa todettiin myös, että lapset ja nuoret, jotka saivat sokeritabletteja (lumelääkettä) Seroxatin asemesta, saivat samoja oireita, joskin harvemmin.”

Lähteet

Canadian Medical Association: “Drug company experts advised staff to withhold data about SSRI use in children”. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC343848/

Archives of General Psychiatry: “Antidepressants and the Risk of Suicide, Attempted Suicide, and Overall Mortality in a Nationwide Cohort.” URL: http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/63/12/1358

Artikkelin aiheet: Agressiivisuus, Ahdistuneisuushäiriöt, Archives of General Psychiatry, Canadian Medical Association, GlaxoSmithKline, Itsemurhariski, Itsemurhat, Itsemurhayritykset, Lumelääke, Masennus, MHRA, Pandemrix, Paniikkihäiriö, Paroksetiini, Plasebo, Seroxat, Sikainfluenssarokote, Sosiaalisten tilanteiden pelko, SSRI, Suisidaalinen käyttäytyminen